SHT
 
Fakturačné údaje

KVIP s.r.o.
Stará Vajnorská 37
831 04  Bratislava - Vajnory

T: +421 (2) 492 08 600
F: +421 (2) 492 08 608
E-mail: kvip@kvip.sk
Web: http://www.kvip.sk/

IČO (DVR): 36315991
IČ DPH (UID): SK2020189567

Obch. reg. Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka č. 91997/B
V zastúpení: Ing. Martin Mičieta – konateľ, Ing. Filip Vailing – prokurista


Korešpondenčná adresa:
KVIP s.r.o. 
Púchovská 16
831 06 Bratislava 


Bankové spojenie:
UniCredit Banka Slovakia a.s.
č.ú.: 1169716009/1111
IBAN: SK3911 1100 0000 1169 7160 09
SWIFT (BIC): UNCRSKBX
Map  Tlačiť           Späť hore

© 2019 KVIP         |   Napíšte nám   |   Objednávka katalógov   |   Ochrana osobných údajov   |   Obchodné podmienky   |   Fakturačné údaje