SHT
 
Zásady ochrany osobných údajov

KVIP berie ochranu vašich osobných údajov veľmi vážne a drží sa striktne právnych pravidiel a predpisov o ochrane osobných údajov. Osobné údaje sú zhromažďované na týchto stránkach iba na technické účely. V žiadnom prípade nebudú dáta predané alebo inak prevedený na tretie osoby.

Nasledujúce vyhlásenie vám dá prehľad o tom, ako zabezpečujeme túto ochranu, aký typ dát je zhromažďovaný a za akým účelom.

Spracovanie dát na týchto stránkach
KVIP automaticky zhromažďuje a ukladá informácie, ktoré nám váš prehliadač odosiela na svojom serveri Log Files. Jedná sa o:

Typ prehliadača / verzia
Použitý operačný systém
Odkaz URL (predtým navštívená stránka)
Názov hostiteľa pristupujúceho počítača (IP adresa)
Čas požiadavky servera.

Tieto údaje nie sú pre KVIP prideliteľné žiadnej konkrétnej osobe.
Zlučovanie týchto dát s inými dátovými zdrojmi nebudú vykonané. Údaje budú vymazané po štatistickom vyhodnotení.

Bezpečnosť vašich osobných údajov
KVIP zabezpečuje vaše osobné informácie proti neautorizovanému prístupu, použitiu alebo zverejneniu. KVIP zaistí, že Vaše osobné údaje, ktoré uložíte na počítačovom serveri sa nachádzajú v bezpečnom, kontrolovanom prostredí chránenom proti neautorizovanému prístupu.

Vezmite prosím na vedomie, že osobné údaje, ktoré zverejňujete na verejne prístupných miestach môžu byť zozbierané a zneužité inými používateľmi.
 
Zverejnenie vašich informácií 
KVIP neposkytne vaše osobné informácie žiadnej tretej strane pokiaľ nebudú potrebné v obchodnom styku. Sprostredkované dáta sú obmedzené na nevyhnutné minimum. V prípade že KVIP bude právne alebo z rozhodnutia súdu k tomu zaviazané, budeme zdieľať svoje údaje iba s oprávnenými štátnymi inštitúciami a úradmi.

Zmeny týchto pravidiel ochrany osobných údajov 
KVIP si vyhradzuje právo na zmenu týchto bezpečnostných a ochranných opatrení ak je to potrebné z dôvodu technologického vývoja. V týchto prípadoch budeme aktualizovať naše zásady ochrany osobných údajov. Z tohto dôvodu venujte prosím pozornosť našej vždy najaktuálnejšej verzii politiky ochrany súkromia.

Deti
Osoby mladšie ako 18 rokov bez súhlasu rodičov alebo opatrovníkov by nemali poskytovať žiadne osobné údaje. Nepožadujeme a nezbierame osobné údaje od detí a mladistvých a neodovzdávame ich tretím stranám.

Cookies
Webowé stránky používajú na niektorých miestach tzv cookies. Tieto slúžia na to, aby naše služby boli viac užívateľsky priateľské, efektívne a bezpečnejšie. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sú uložené na vašom počítači a ktoré váš prehliadač ukladá. Väčšina cookies, ktoré sa pouźívajú, sú "session-cookies". Tie sa automaticky mažú po vašej návšteve. Cookies nespôsobujú na vašom počítači žiadne škody a neobsahujú žiadne vírusy.
 
Právo na získanie informácii
Vždy máte právo na získanie informácii týkajúcich sa vašich osobných údajov, ich pôvodu a určenia
ako aj účelu spracovania dát. Informácie o uložených dátach môžu byť vyžiadané na
kvip@kvip.sk.

Ďalšie informácie
Vaša dôvera je pre nás dôležitá. Preto sme kedykoľvek k dispozícii odpovedať na vaše otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov. Ak máte nejaké otázky, na ktoré ste nenašli odpoveď v tomto vyhlásení, alebo ak chcete získať viac informácií, prosím, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu na
kvip@kvip.sk.

Map  Tlačiť           Späť hore

© 2019 KVIP         |   Napíšte nám   |   Objednávka katalógov   |   Ochrana osobných údajov   |   Obchodné podmienky   |   Fakturačné údaje